REVALIDATIE

Revalidatie is een herstelproces dat zowel fysiek als psychisch erg complex kan zijn. Therapeut en patiënt streven naar een zo goed mogelijke benadering van zijn of haar voormalig functioneringsniveau in al haar facetten. Een aanleiding voor revalidatie kan zijn:

– Trauma.
– Geplande orthopedische ingrepen
– Sportblessures en overbelastingsklachten.
– Rug- en nekklachten.

Met behulp van manuele technieken , maar vooral door progressieve medische oefentherapie en reconditionering proberen we de belastbaarheid van de patiënt stelselmatig te vergroten

Rekening houdend met zijn of haar medische en biopsychosociale achtergrond, krijgt elke patiënt een gepersonaliseerde aanpak, waarbij telkens realistische doelstellingen gehanteerd worden.